Notater


Match 151 til 200 fra 823

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 Der er flere familierelationer til Ryegaard, men om det har haft indflydelse på Hans Sørensens ansættelse vides ikke. Sørensen, Hans Christian (I1122)
 
152 Døbt Alfred Kristian Jensen i Danmark

Ændret navn i USA 
Johnson, Christian Alfred (I1395)
 
153 Døbt Petrine Jensen i Danmark

Ændret navn i USA 
Johnson, Mary (I1392)
 
154 Egholm Gods Andersen, Christen (I2700)
 
155 Egholm Gods Pedersdatter, Maren (I2718)
 
156 Eletricitetsselskabet Ise-fjordværket Østerberg, Aage (I2007)
 
157 Eletricitetsselskabet Ise-fjordværket Østerberg, Aage (I2007)
 
158 Elin Flyvbjerg fortæller:

"Arne havde fødselsdag 1. juledag og jeg kan huske at hele familien mange gange var samlet til fødselsdag i julen, det var herligt for her var alle faktisk med, det var nemlig ikke hver gang der var familiesammenkomst at alle fædrene var hjemme.

Gruntvig og hans familie traf jeg kun hos Arne og Karen, det var dem der holdt sammen. Jeg ved at der er andre grene af Flyvbjerg familien end os og har altid, lige indtil jeg begyndte at samle oplysninger om familien, troet at det var på onkel Gruntvigs side, men nu er jeg blevet klogere for Gruntvig er farmors bror og det kan så ikke passe at den anden gren stammer fra ham, så blev jeg så klog." 
Flyvbjerg, Arne (I2168)
 
159 Elin Flyvbjerg:

Min farbror Gunnar sejlede jøder til Sverige og måtte på det tidspunkt blive i Sverige og hans brødre måtte tage sig af hans kone og lille søn. Senere sejlede en af brødrene kone og barn til Sverige, hvor de alle blev til krigens slutning. Jeg husker tydeligt efter de alle var godt anbragt i Sverige, at der kom en mand i en stort sort frakke med pelskrave, han var jøde, han havde penge gemt i foret på frakken og gav dem til min mor og spurgte om hun ville sørge for at Gunnar fik dem for sin indsats, min mor turde ikke have ansvaret for disse mange penge og gik til min onkel Arne og bad ham sørge for at de blev anbragt i en boks til Gunnar og hans lille familie når de vendte hjem. Til mig sagde min mor at dette var en alvorlig sag og at jeg ikke måtte fortælle det til nogen.
I Sverige havde de ingenting og Gunnar sejlede ud og smed sprængstof i vandet, fiskene fik ødelagt deres svømmeblærer, men fejlede ellers ikke noget, så dem lagde han på en trækvogn og gik i gaderne og solgte fisk.
Onkel Gunnar betød og betyder stadig utrolig meget for mig. Han var den der overtog sejladsen med "Emmy" da min far blev syg af tuberkulose og var i lang tid på det hospital i København der hed "Findsen". Jeg var ganske lille (1½ år) da han boede hos os på Emmerbæksvej og vi legede herligt. Engang kom der en forsikringsmand, manden sagde "nå, det er så barnets far", Gunnar blev noget rød i hovedet, han var jo også kun en ganske ung mand. Jeg føler at jeg er hans "første" barn, og vi kan sammen huske en utrolig masse ting fra gamle dage, som hans egne børn ikke kan snakke med om. 
Flyvbjerg, Gunnar (I2174)
 
160 Elin Flyvbjerg:

Om brødrene kan fortælles, at de i deres unge dage blev kaldt "Foskabrødrene". Foska var et navn på havergryn, og dem spiste de mange af for at spare penge. De skiftedes til at sejle med hinanden og på den måde tjene til hver deres skib, en af brødrene blev på skift hjemme hos deres mor og hjalp bl.a. med vasketøjet de andre sendte hjem.

Farfar havde skiftende job, så af og til var det farmor der måtte holde det lille hjem i gang økonomisk. Hun var meget dygtig til at sy og syede for folk bl.a. en brudekjolen til Sinne, pastor Bitz´s tilkommende kone. Onkel Gunnar fortalte at man dengang brugte at klippe ryggen af en avis og bruge den som målebånd. Man klippede simpelthen mærker af forskellig slags for ærmelængde o.s.v. (Jeg er så heldig at Gunnar har klippet et sådant mål til mig).

Da min far var dreng stod han model når der skulle prøves kjoler til små piger, han var så spinkel af bygning så det passede fint. At det ikke passede ham, er tydelig at se på det surmulende billede jeg har af ham sammen med forældrene og de andre søskende.
Min far har fortalt at han kunne huske, at han som dreng blev sendt ud i klitterne med mad og kaffe til sin far der arbejde som fisker.
Det var hårde tider i det lille hjem og jeg ved at Gunnar og min far blev sendt "ud at tjene" da de var omkring 10 år gamle. De skulle arbejde på en gård og bl.a. passe køer og får, det var ikke noget let tilværelse for en lille dreng. Gunnar fortæller at de kun havde fri om søndagen fra morgenarbejdet var slut til aftenarbejdet skulle begynde, så der var ikke megen tid til at se forældre og søskende, da al transport foregik på "gå ben". Løn var der ikke når det ½ år var gået, den var i mellemtiden blevet hentet af deres mor, der var simpelthen ikke penge i det lille hjem at leve for.

Gunnar Flyvbjerg:

Familien Flyvbjerg stammer fra en gård af samme navn i nærheden af Jerslev, jeg husker når jeg bad ham fortælle om sit hjem, så røg humøret ned på nulpunktet, ja det var jo den gamle satan, hun kunne jo ikke styre det, den grimme dame må ha været hans bedstemor, hun har nok skulle styre gården efter hans bedstefars død.

Det er måske nok lidt digtning, men jeg har tit hørt mine forældre skændes om spørgsmålet det gik ikke stille af, men det er helt sikkert, det har været en katastrofe for familien og de måtte gå fra gården. Hans forældre boede i Øster Brønderslev, jeg kan huske jeg har været der sammen med mine forældre, min bedstemor var sengeliggende, så det har måske været hen på det sidste, og derfor vi var på besøg, bedstefar kan jeg også huske, han var skaldet som min far og med gråt skæg. 
Andreassen Flyvbjerg, Laurids Marthinus (I2167)
 
161 Elmegaard Larsen, Jens (I2614)
 
162 Elmegaard Larsen, Jens (I2614)
 
163 Elmegaard Pedersdatter, Karen (I2615)
 
164 Erich Pedersen og Sara Larsdatter giftede sig sandsynligvis aldrig selv om de fik sønnen Peder sammen. Erich Pedersen bliver offentligt absolver et den 4 sep 1763 i Øster Brønderslev kirke for at have fået et barn ud en for ægteskab med Sara Larsdatter. Kirkebogen skriver således "Eric Pede rsen af Wraae gods, beboer udi Nejst, for bedreven Løsagtigheds synd med o venmeldte Sara Larsdatter" (Kilde: Jesper Holgersen) Familie F199
 
165 Et barnebarn, Niels «u»Viggo«/u» Skovgaard Hansen, arbejdede som helt ung på Langtved Færgekro, og han har fortalt om en episode fra dengang. Det må have været omkring 1915, så selv om Niels Hansen var død i 1899, blev han stadig husket. Mens Viggo arbejdede på kroen sad nogle gårdmænd fra egnen på kroen og de havde fået en del at drikke. Èn af gårdmændene havde råbt til ham: «i»"Du, tykke Niels Hansens, Christian Hansens søn, kan du ikke følge mig hjem".«/i» Skovgaard Hansen, Niels Viggo (I2660)
 
166 Familiens interesse for Møllehøj var der stadig og det fortælles, at Julius Christiansen fra Lille Breinagergaard meget gerne ville ind i højen. Han fik imidlertid forbud af sin meget bestemte mor, Ane Christense Hansen, der var en af dem, der troede på historierne om troldtøj i Møllehøj. Rent undtagelsesvis trodsede Julius et af sin mors mange forbud, og der skete da også det der ikke måtte ske. Inde i højen stødte han panden mod det lave loft, og kom hjem med en hudafskrabning. Christense blev meget oprevet og gjorde et stort nummer ud af hændelsen og var nu sikker på, at hun havde ret med hensyn til troldtøjet i Møllehøj. Kristiansen, Julius (I298)
 
167 Forhold: Mg; Kundskaber G+ Andersen, Kirstine (I85)
 
168 Foråret
Niels Hansen valgte at lade en anden stille for sig. Han udfærdigede derfor en stillingskontrakt, der giver et godt indtryk af datidens mulighed for at sende en "stillingsmand", gengives kontrakten herunder.

«i»I Henhold til Krigsministeriets Circulaire af 1. Decbr. 1854 er det tilladt mig underskrevne Niels Hansen /Kyndeløse/ af Kjøbenhavns Amt, 29. Lægd N. 88 indkaldt til de 1ste Trainkuskedepot at stille for mig Frantz Christopher Jørgensen /Vordenstrup/ af Sorø Amt med de derfor gjældende og lovlige Virkninger og haver vi indgaaet følgende Contrait.
Jeg Hansen erlægger for denne Stilling den Sum Ethundrede Rigsdaler som med denne Contraits Underskrift af begge Contrahenter og det 1ste Trainkuskedepots Stillingscommission deponeres i denne Commisions Værge for naar Stillingen efter endt Prøvetid endeligt bliver berigtiget at udbetales mig Jørgensen.
Skulde derimod jeg Jørgensen forinden denne Prøvetids Udløb blive befunden uantagelig som Stillingsmand forbliver den nævnte Sum min Hansens rette Eiendom.
Kjøbenhavn den 1. Mai 1860«/i» 
Hansen, Niels (I234)
 
169 Fæggesundfærgen Flyvbjerg, Evald (I2175)
 
170 Født i

Vestergaardens fjerding 
Jensen, Dorthea Marie (I1176)
 
171 G - Mg Mortensen, Anna Dorthea (I341)
 
172 Gentofte kommunalbestyrelse Østerberg, Aage (I2007)
 
173 Gentofte kommunalbestyrelse Østerberg, Aage (I2007)
 
174 Gentofte kommunalbestyrelse Østerberg, Aage (I2007)
 
175 Gentofte kommunalbestyrelse Østerberg, Aage (I2007)
 
176 Gunnar Flyvbjerg beretter omkring 1998:

Min Mormor kan jeg huske, fra een gang, hvor jeg sammen med mor var på besøg, jeg kan huske hun sad og syede, mens de snakkede, det må også være vigtig at få det hele ud, for det var en hel dagsrejse at komme fra Uggerby til Brønderslev, det var med hestevogn og tog rejsen foregik. 
Andersen, Julie Marie (I195)
 
177 Gunnar Flyvbjerg omkring 1998:

Min mor! Hun var et dejligt menneske, hun havde let til smil, styr på al ting, selv min far der ellers var noget af et galhoved, mor havde lært sygerningen til bunds, hun havde elever til uddannelse og kunne passe os børn også, om det var så fantastisk på den tid er jo ikke sikkert, men det er min fornemmelse, at hun skaffede mad til huset, netop på den tror jeg, far var arbejdsløs og var begyndt at fiske med en jolle fra stranden i Uggerby.

Jeg har vel været 5-6 år, jeg kan huske jeg skulle stå på en skammel så mor kunne prøve småpigernes kjoler på mig, jeg kan også huske jeg protesterede, men praktisk det var hun, det var jo godt at have en "Gine" ved hånden. 
Larsen, Anna Margrethe (I383)
 
178 Gunnar Flyvbjerg omkring 1998:

Onkel Grundtvig var jo snedker og murer, dette fag skulde alle drengene også lære og de fik det lært, for han var en streng mester, drengene havde så stor respekt for ham, så der var ingen muggen i geledderne, senere som udlærte kunne han dog ikke forhindre at de flyttede og uddannede sig i andre retninger, og Kamma, skulle jo nok i lære hos sin mor. 
Larsen, Grundtvig (I639)
 
179 Gård
1 tjenestepige 
Nielsen, Thomas (I574)
 
180 Gård
Bor hjemme 
Thomasdatter, Anne Margrethe (I514)
 
181 Gård
Bor hos Sognefoged og skibsejer Martin Kabell 
Pedersen, Niels (I1652)
 
182 Gård
Bor hos sønnen Hans Christian Sørensen 
Sidse Larsdatter (I1113)
 
183 Gård
Bor hos sønnen Hans Christian Sørensen 
Larsen, Søren (I1114)
 
184 Gård
Det var oprindelig aftalt, at huset i Kyndeløse By efter Sophie Christensdatters død skulle stå til rådighed for hendes søn Hans Hansen, på samme betingelser som hun havde haft. Det ser dog ikke ud til, at Hans Hansen flyttede ind i huset. Ved folketællingen i 1870 boede han på Breinagergaard. 
Hansen, Hans (I1115)
 
185 Gård
Hos faderen 
Knudsen, Niels (I701)
 
186 Gård
Hos Kresten Jenssen (61) og Ane Kristine Krestensdatter (49) 
Jespersen, Jens Kristian (I1131)
 
187 Gård
Tjenestefolk:
Hans Peder Pedersen, 22 år, ugift
Niels Jensen, 16 år, ugift
Karen Johanne Pedersdatter, 23 år, ugift 
Sørensen, Hans Christian (I1122)
 
188 Gård
Uden næringsvej 
Møller, Johanne (I745)
 
189 Gård Andersen, Kirsten Marie (I63)
 
190 Gård Olesen, Anders Kristian (I74)
 
191 Gård Olesen, Anders Kristian (I74)
 
192 Gård Olesen, Anders Kristian (I74)
 
193 Gård Nielsdatter, Waldborg Marie (I75)
 
194 Gård Nielsdatter, Waldborg Marie (I75)
 
195 Gård Nielsdatter, Waldborg Marie (I75)
 
196 Gård Olesen, Niels (I86)
 
197 Gård Larsdatter, Else (I87)
 
198 Gård Larsdatter, Else (I87)
 
199 Gård Andersen, Ole Christian (I88)
 
200 Gård Andersen, Ole Christian (I88)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Næste»