Notater


Match 801 til 823 fra 823

      «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17

 #   Notater   Knyttet til 
801 Ugifte ved Jørgen Christian Andersens fødsel 1855
Stadig ugifte ved JCAs konfirmation ca 1869 
Familie F57
 
802 USA / South Dakota / Kingsbury / Oldham Town Jensen, Hannah M. (I2293)
 
803 Uttrup Møllegaard Jensen Østergaard, Niels (I475)
 
804 Uttrup Møllegaard Springborg, Christence (I476)
 
805 Uttrup Møllegaard Østergaard, Ingine Hansine (I478)
 
806 Uttrup Møllegaard Nielsen Østergaard, Jens (I543)
 
807 Uttrup Møllegaard Bjelke Østergaard, Dortea (I545)
 
808 Uttrup Møllegaard Østergaard, Jens Christian Nielsen (I705)
 
809 Vangkjær Nielsen, Mathilde Jensine Amalie (I1996)
 
810 Ved sin død Hansen, Hans (I1115)
 
811 Ved sin død skræddermester Han ligger begravet på Sundby kirkegård, og hans urne er nedsat i fællesgraven gamle afdeling X 1 juni 1956 Møller Andersen, Adolf Johan (I1858)
 
812 Ved sin vielse Laursen, Christen (I517)
 
813 Ved sin vielse Jensdatter, Anne (I743)
 
814 Ved sønnen Hans Christian Sørensens overtagelse af Breinagergaard i 1832, fik Søren Larsen og hustruen Sidse Larsdatter blandt andet rådighed over den tidligere omtalte gårdsplads i byen. I overtagelsesbetingelserne står der blandt andet:

Følgende aarlig Aftægt til mig og Hustru saalænge vi leve:
Fri Bopæl i den ved Gaarden indrettede Indsidderleilighed, og Disposition af Huset i Byen og begge Huses tilliggende Hauger, hvilke Huusleiligheder Gaardens Eier stedse skal holde forsvarlig vedlige.

Ud over muligheden for et sted at bo, var der i aftægtskontrakten også fastsat, hvilke naturalier og andre ydelser, der skulle leveres på bestemte tider af året. Der var tale om

3 ½ tdr. Rug, 3 ½ tdr. Byg, et Fedesvin, 8 læs Tørv, ½ favn Brænde, En Skjæppe Hørsaaed,
Fodring og Græsning samt Rygtning af en Koe og 4 Faar iblandt Gaardens Egne, som faar det bedst,
Medtage mit Korn til Mølle, afgive Vogn til Kirken og efter Doctoren fornødiges.

Det bemærkes, at Husene med Tilliggende falde efter mig og Kones Død tilbage til Gaardens Arvefæster, at Korn og Fødevarer skal leveres mig, det Første inden hvert Aars Mortensdag, første Gang Mortensdag 1832 og de sidste mellem hvert Aars Mortensdag og Juul og Første gang i Aaret 1832. Tørv og Brænde leveres mig frit til min Bopæl paa den Tid Egnens Folk i Almindelighed hjemfører Brændsel. Ved en af vores , min Hustrue eller Jeg, Død bortfalder 1/3 Del af Fødevarerne og de 2 Faar. 
Larsen, Søren (I1114)
 
815 Vestergade 43, Nørresundby Jensen, Metha Sørine (I1186)
 
816 Vestergård
1 maj-1 nov. 
Flyvbjerg, Gunnar (I2174)
 
817 Vestergård Flyvbjerg, Harald (I2169)
 
818 Vestre ende Pedersdatter, Dorthe Kirstine (I895)
 
819 Vilbæksminde Andersen, Kirsten Marie (I63)
 
820 Vilbæksminde Familie F8
 
821 [Jens Erichsen (1778-24/5 1863) og Birthe Jensdatter (ca. 1785-1808, bgr. 6/11) fik ingen børn og han flyttede til Vadum. Familie F263
 
822 ØK Thomsen, Viggo Carl (I1177)
 
823 Østerhjulskov
Gård
Hos Jørgen Knudsen og Sidsel Marie Larsdatter 
Nielsdatter, Johanne Kirstine (I199)
 

      «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17